PLANTA+
наука, практика та освіта

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
кафедра фармакогнозії та ботаніки

19 лютого 2021 р.
Київ, Україна
Міжнародна науково-практична конференція
Конференція внесена до Реєстру з'їздів, конгресів,
симпозіумів і науково-практичних конференцій України 2021 р.
(Посвідчення УкрІНТЕІ № 437 від 30 вересня 2020 р. та п/п№18
у Реєстрі науково-практичних конференції Укрмедпатентінформ)
Основні напрямки роботи конференції
Модернізація навчального процесу у зв'язку із світовою пандемією та орієнтацією на дистанційне навчання у закладах освіти фармацевтичного, медичного та біологічного профілю
Пошук нових джерел рослинної сировини для створення лікарських засобів та дієтичних добавок
Аналіз ринку лікарських засобів рослинного походження, дієтичних добавок, лікувально-профілактичних та косметичних засобів
Стандартизація лікарських засобів та їх фармацевтичний аналіз
Сучасні підходи до технології лікарських засобів рослинного походження
Аналіз лікарських форм на основі компонентів рослинного походження
Фармакологічні дослідження, визначення безпечності, застосування у клінічній практиці лікарських засобів рослинного походження та дієтичних добавок
Різноманіття та охорона лікарських рослин
Анатомія та морфологія рослин
Ресурсознавство лікарських рослин
Інтродукція та вирощування лікарських рослин
Молекулярні механізми дії біологічно активних речовин рослинного походження
Вивчення біологічно активних речовин в кормах для сільськогосподарських тварин
Ветеринарна фармація
Сучасний стан розробки і впровадження системи профілактично-оздоровчого харчування українців, функціональних та харчових продуктів спеціального медичного призначення на основі лікарської рослинної сировини

Організаційний комітет конференції

Голова: д.б.н., професор Мінарченко Валентина Миколаївна


Співголови: д.фарм.н., професор Коновалова Олена Юріївна, д.фарм.н., професор Кисличенко Вікторія Сергіївна, д.мед.н., професор Середа Петро Іванович, директор асоціації Михайлич Роман Анатолійович


Відповідальні секретарі: д.фарм.н., доцент Карпюк У.В.,

к.фарм.н., доцент Ковальська Н.П.


Члени організаційного комітету: д.мед.н., професор Кучин Ю.Л.; д.мед.н., професор Земсков С.В.; член-кор НАН України, д.біол.н., професор Мосякін С.Л.; д.мед.н., професор Ніженковська І.В.; к.хім.н., д.пед.н., професор Рева Т.Д.; к.мед.н., доцент Ємельянова О.І.; к.фарм.н., доцент Бутко А.Ю.; к.фарм.н. Ламазян Г.Р.; к.фарм.н., доцент Чолак І.С.; к.б.н., доцент Махиня Л.М.; к.фарм.н. Підченко В.Т.; к.мед.н., доцент Струменська О.М.

Форма участі у конференції
Заочна участь (лише публікація матеріалів)
Мови конференції
Українська
Російська
Англійська
Для участі у роботі конференції необхідно на адресу
Організаційного комітету
bogomoletc.planta@gmail.com
надіслати електронну версію публікації до
12 лютого 2021 р.
Умови подання та оформлення публікації
Організатори
Партнери
Контактна інформація:
Відповідальні секретарі:

д.фарм.н., доцент
Карпюк Уляна Володимирівна
телефон: 0505965725
e-mail: uliana.karpiuk@gmail.com

к.фарм.н., доцент
Ковальська Надія Петрівна
телефон: 0679956182
e-mail: tsveyuk@gmail.com

Відповідальні за електронне видання матеріалів конференції:

к.фарм.н., доцент
Бутко Аліна Юріївна
телефон: 0502364240
e-mail: butko.a.y@gmail.com


к.фарм.н., доцент
Ламазян Гаяне Рачиківна
телефон: 0975575574
e-mail: igayechka@gmail.com